Asociatia "Martorii Lui Iehova" din Romania

 

    Romániai „Jehova Tanui Egyesülete

1)              Romániai  Jehova Tanui Egyesulete jogi erkolcsi személyiség, amely felszentelt személyekbol vannak  alakulva, és akik alávetik és feláldozák magukat Isteni elrendezésében. Ok egyesultek, hogy közösen dolgozzanak a közös célért öszhangban. Ennek megtevéséért békében és egységben, veszekedés, osszetuzés nélkül. Ellenkezoleg, csendbe és egy kelemes elme és sziv álapotában kell végezni.

Hogy közösen tudjunk dolgozni az Isten tiszteletében, köszöntjük mindazokat akik az interneten keresztül együtmüködni szeretnének velünk.

Elore tudván hasznos egységét az Ö népével, a bibliában annak feljegyzését, és megirását közölte. Prédikátor 4: 9-10 verseiben.

 

 

 

 

2)              A szervezo Jehova Istennek kezdettol voltak hivo tanui a Foldön napjainkig.  Kezdve : Ábelel, profetákkal, Jézussal, aposztolokkal és tanitványokkal egészen a végso idokig. 1 Korintus 14:33 zsidok 12:1

       

A második világháború amely 1945 után befejezodött az Úr szervezete egy és ugyanaz volt az egész földön.

Ebben az idoben Jehova Tanui megalakultak és hitelesitették hivatalosan mint Jógi erkölcsi személyiség és mint Romániai Jehova tanui Egyesulet nevében szerepeltek.

Abban az idoben nem léteztek ezen a néven más egyesületek, vagy csoportulások.

1945-1948 éveiben romániai Jehova tanui egységes haladást mutattak és tiszta felszentelodést teremtojükkel szemben.

A háboru utáni világi eseményeket figyelve az ortorony társulat utasitásokat adott, hogyan kell eljárniuk hogyha megszüntetik és törvényen kivül helyezik az egyesuletet.

 

1947 augusztus 29-i közlemény. (Rutimán)

 

               A Knorr testvér irja továbbá egy levélben, ha a testvérek elszakitva lennének az anyjuktól, eros elhatározásuk legyen abban, hogy az ok tanitásukat csak a Bibliából vegyék és ne kövessenek embert még akkor se ha az ember a Bibliát követi.

 

Az 1948-tos sz. Melléklet Felebaráti szeretet 28, 29, 30-as paragrafusok.

 

28)          Nem kiemelve vagy magasztalva valamelyik teremtményt, és hogy ezáltal  megmutasuk a helyes utnak cselekedeteit az eroszaknak a jelenlegi illedelmességeirol. Németország, és a nácik, által elozonlott országokról már szóesett az elozo sorokban. A nép által megvállasztott náci vezeto feloszlatta Watch, Tover fiokhivatalát, és elégetve az irodalmat és bebortonözték, lágerben vitték Jehova tanuit, megszüntetve a szervezetet és fohivatallal való kapcsolatot is amerikaval. Hasonlóképpen középkeleten is az összeesküvok a nácizmussal, kegyetlenül leigázó háborúval országokat eroszakosan elfoglaltak. Fülöp  szigeteken Pearl Harbor, Hawai szigetek elfoglalásakor a Watch Tower társulatnak volt egy fiókhivatala néhány testvérrel akik ott tartozkodtak és 373 hirdetovel szétszortan a szigeten. Azután a Japán háborus hercegei csapatokat küldtek hogy elozonjék az országot. Ok hamar felügyelet alá vették mindent és testvéreket szétszorták. Ok feloszlaták a Jehova tanui szervezeteket a fiókhivatal vezetoét letartoztaták és a hivatalt lefoglalták, koncentráló táborba vitték  és akik szabadon maradtak foldalatti munkára kényszeritették.

 

 

 

29)  Mi történt az egészükre nézve ?

          

           Megáltak ok szervezeti szabályok hijánya nélkül, megálltak ok lustálkodva és azt mondták: mi nem tudunk dolgozni, mint az evangélium szolgái amig nem kapunk szervezeti szabályokat Watch Tover Socety elnökétol amibe feltárja mit cselekedjünk a jelenlegi veszélyes helyzetben ? Nem: ok nem kérdeztek meg emberi teremtményt, hogy most mit tegyenek. Igaz ok szétszortan voltak az egész országba. Nem volt egy szervezet sem, hogy osszekötésbe hozzák az Isten népe csoportjait.

Nem volt egy hivatal egy vezeto személyel, nem volt egy titkos összekötetésük az amerikai fohivatallal a Watch Tower Societival. De onekik Isten irott igéje, amin keresztül az Úr Isten beszél mindazokkal akiknek halló fülük van, és nekik bemenetelük van az Ö beszédéhez. Mindamelett voltak másolataik a szabályzatnak, vagy peddig a  tanitások és a szabályzatok irva voltak az ok sziveikben, tanácsként használva.

Mikor Jappánra két év mulva a gyozelem megjott, a fogjok szabadon lettek bocsájtva Filipi szigeteken, azután tortént, hogy a csoport szolga is megszabadult és elfoglalta és felállitotta ujra a székhelyét és a munka folyamatot.

A felhivás Isten szolgálatára és cselekvésére kiküldetett, de nemcsak a háború elotti csoportoknak, 1033 személybol állot bizonyságtevot számlált.

30)  A felszámolás ideje alatt az internálót áborok és a földalatti kényszermunkák idején, a háború elötti hirnök egyenesen az Úr munkája felé nézve, és az Úr tanácsaiból meritve tanul. Ok nem szüntek meg. Bizonyságot tenni másoknak az általános nyomoruság idején, igen hirdetve mentek elore, okosok mint a kigyok, de mégis szelidek mint a galambok. Ok meghallgatták amit Isten Jézius krisztuson keresztul mondott, hogy mit csináljanak.

Az Úr Isten megáldotta ezt a bátor állásfoglalásukat iránta és Jezus Krisztus királyuk iránt, és egy felfrisülést, ilyen formán, akkor amikor a szervezett elnoke részt vett egy nemzeti Manilában tartott naggyülésen április elso napjaiban, 220 Filippi testvérek voltak, jelen és 4200 személy akik halgatták az elnok beszédét, A beszédtéma: Öröm az egész népnek cimmel. Ma már 2700-nál is tobb királyság hirnök van a szigeten, és, körülbelül 5000 bibliai tanulmányon résztvevök, akiket ezek a Jehova tanui tartanak. Ottan a globális háború alatt és az agresziv katonai, valamint a külföldi megszállás idején egy gyakorlati példakép, ami kitünik Pál apostol szavaibol amely szeretetre buzdit isten és a felebarát iránt.

Az Úrat szolgáljátok. A reménységben orvendezok. A háboruságban türök. A könyörgésben állhatatosak. A szentek szükségeire adakozok legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok.

Roma 12.11-13-19.

 

3)                   A komunista országokban , Jehova tanui szervezete ottan  a globális háboru alat és az agresziv katonai, valamint a külföldi megszálas idején egy gyakorlati példakép , ami kitünik Pál Apostol szavaiból amely szeretetre buzdit Isten és a  felefarát iránt. Az Urat szolgájátok. A reménységben örvendezök, a háboruságban türök, a könyörgésben, állhatatosak legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok, Roma 12,11-13-ig.

 

Felebarát

 

3.     A komunista országokban, Jehova tanui  helyi szervezetei, támadási célpontok lettek, felvoltak számolva, hogy ezzel etörüljék a létezésüket, mint az Istennek királyság tanuit, amely cselekmény Romániában is végbement 1948-ban, Márciusban.

A romániai Jehova tanui tevékenységének beszüntetésével egy nehéz idöszak, a testvéreknek, mint fizikailag, mint szelemileg.

Sok férfiak és nök börtönre voltak itélve, 10-20 évre igazságtalanul vádolva. Eröszakkal átköltöztették a baragan-ba , szenvedve üldözéseket, veréseket, kivizsálásokat, az irodalomnak az elkobzását. Szellemi értelemre nézve, sokan hivök maradtak, épenseggel a börtönben meghaltak. De mások nem tartva tiszteletben a társulat utasitásait, sapilog iratokat készitettek, füzet formajában amit terjesztettek, irtatpostán, szerzök  nélkül.

Bemutatjuk az alábiakban a szervezet utasitását amely tiltotta ezeket, az ö tudta és felülvizsgálata nélkül.

A.  1947, Augusztus 29-i  közlemény  Rutimán

A Bukaresti iróda egyedül jogos Romániában a munka irányitására és ö egyedül látja a testvéreket a társulat nyomtatványaival.  A társulat senki mást nem ismer el, nyomtatvány kiadonak, csak azt aki a szervezeti szabályszerint az országban müködésben van mint, országos szervezet a csoportokkal és  kormunkásokkal. A testvérek senki mástol utasitásokat el ne fogadjanak. Én hiszem, hogy Romániában senkinek nem lehet ebben kétsége.

B.  1947-es Május 1-i informátor „munkáva való zavarkeltés”

Brooklinból kérdezik, hogyan magyarázhato az, hogy a munkabeszámolon, több ezer brosurával többet jelentettek a területi munkaszolgálaton, mint ami a raktárok jelentéséböl kitünik, és hol vannak ezek szétosztva? A csoport térképének készitésékor meglepo dolgok tünek fel egyes csoportoknál. Például egy csoportban 29 hirnök 6 holnap alat  szétosztott 3218 brosurát amelyböl csak 547 volt véve az egyesülettöl, 2721 brosura ismeretlenül eltünt a szervezet csoportban. A hirnökök önzo embereknek dolgoztak, kik Jehova nevében, és a szervezet hivatalos jelével, zsebükben dupla pénzöszeget tettek. Tovább emiat a társulat nem tud új brosurákat nyomtatni a munkálatra. Ebben a csoportban ugyan az a dolog a jó reménységgel is. Harmadrészét  megtartották  külömbözo dolgokra és a soványat, sántát és keveset elküldték  a társulatnak , de a kövéret megtartották maguknak. A csoport szolgák felelösek hogy szemet hunynak ilyen dogoknak. Ha ök maguk ilyenkét cselekesznek, akkor mégnehezebb a felelösség. A társulat nem azért szervezte meg a csoportokat, hogy egyesek Péternek mások Pálnak dolgozanak, Jehova nevében és a társulatra támaszkodva védelemért, kérjük azért a testvéreket távolitsák el ezt a kovászt azokban a csoportokban ahol ez létezik.

C.   Az aratás megrostálása 34-35 paragrafusok, az alcimmel:

            Nyomtatás és a könyvek bekötése

A  könyvek, brosurák, más folyoiratok, a társulat amit europának készitenek és nyomtatnak a fenti megálapodás szerint történik.  Az összes megálapodások a társulat nyomtatási és könykötészeti dolgokra nézve, megrendeléseket a Brooklini fo hivatalátol kapta. Az összes anyagokat papirt, vászon , és más anyagokat csak egy  különös kérés alapján  a Brooklini központól. Az összes nyomtatványok formályát, mennyiség és minöségi öszes nyomtatványok és a könyvek bekötései a Brooklini központól lesz meghatározva. A fenti megálapodások  szerint, ami europát illeti csak akor kezdik el a nyomtatásokat, amikor erre engedélyt kaptak a Brooklini központól, kérvény alapján, amelyben kérik ezeket, a könyveket, amiböl kitünik alak, betüforma, stb.

Egy könyv, sem irodalom nem lesz kézbesitve a  központi Brooklini kiadotól, hanem komolyan alapozva a központra. Kivételt képez, ha a megrendelést önnáló  2 példány az öszes új közleményekbol, a hivatalos kiadotól, azonnal elkel küldeni a Brooklini központi hivatalához.

A sapilograf iratok nem felelnek meg alakban, tartalomba az eredeti irodalommal amit 1948-ig kaptunk.

Mégtöb tájekoztatással állunk rendelkezésünkre, összehasonlitva a sapilograf iratokat az örtoronnyal.

Ezek a sapilograf iratok addig jelentek meg, amig azokban a füzetben megjelentek, képek, és mint tartalom mid jobban és jobban eltért az igazságtól. Romániában 1968-1970 körül, megjelentek új folyóiratok  amelyek egészen megvátoztatták Roma 13 fejezetének magyarázatát  a felsöhatalmaknak az értelmezését tévesen alkalmazták a vallásra. Jehova tanuira is alkalmazva teték, megtévesztésbe, ennek alkalmazását. Ezek a vátozások a Bibliai világoságában ezeket a dolgokat és látván a szembeszöko külömbségeket, az új és amit kaptunk 1948-ig, félreáltunk azoktól akik az uj tanulmányokat támogatták.

Tóvábbá vizsgálva, észre lehet venni hogy a magyarázatok megváltoztatása a sapilograf füzetekben kezdödöt, amelyek Romániában megjelentek a társulat tudta felügyelete nelkül, 1948 után ami minket arra késztetett hogy aztán 1972-ben félreáljunk azoktól a támogatoktól akik a sapilograf füzetkre fenhangon hivatkoztak, akik az „Új Világ” forditását alkalmazták.

Sok vita tárgyát képezte és félreértést,  külömbözö csoportok szétválásokor mindazoktól akik megmaradtak az  eredeti irodalomnal egészen 1948 Márciusáig. Mik egységben voltunk az egész országban. Rendszeresen jártunk a tanulásra és a biztonság tevésben.

Jehova kegyelméböl aki életben tartot, azonnal a (komunizmus bukásával)  egyesültünk és regisztráltuk magunkat mint Románia Jehova tanui jogi erkölcsi személysége egyesülete.

Egyesek, a testvérek, akik tagjai voltak Jehova tanui egyesületének akik 1948-ban törvényen kivül voltak helyezve, megtartották ugyan azokat az alapelveit a hitnek. 1990-ben akik életben voltak közöttük elismervén e tekintetbe hogy, ugyannnanak a szervezetnek folytatói vagyunk.

Mi elhatároztuk és bejegyeztettük  ujbol ugyanazon a néven a megfelelö kérvény alapjan a Kolozsvári törvényszéken és amelyet 1990-ben Február 2-án jová is hagyatot. Miután a társulat 1990-ben Február 2-án be volt iktatva, mindazok akik forgalmazták és fentartották a sapilograf füzeteit, ök is beiktatták magukat egy más név alat, az igaz hitü Romániai Jehova tanui szervezeten. Ez a név Jehov atanui irodalmáiban sehol sem szerepelt. Lássa az 1945-ös informátort, hisz ök igazságbol cselekedtek?

Még késöbben beiktata magát a vallásos Jehova tanui szervezete a Jehova tanui Kersztény szövetsége, ez hasonló az igazhitü Jehova tanuival.

 Jehova tanui szervezete 42 év mulva ujra hivatalosá vált a törvényen kivül való kiiktatásával. Rögtön az elso holnapokban 1990 Március 11-én 1990 Március 25-én két Bibliai eloadással, a kongreszusokból amelyekbol bemutattunk egy nehány felvételt a szervezeti  fotó galériából.

Folytatunk Bibliai eloadást,  sokat az ország legfobb városaiban, de elozetesen bizonyságot tettünk házrol házra, vagy csak bizonyságtevo munkát, bibliai eloadás nélkül.

A társulat szinvonalán a bizonyságtevo munka mellet, a hirdetok a csoportokból munka területeket vettek közel a lakásukhoz, amit ma is folytatnak. Jehova tanuinak oktatása véget 2-szer hetente a csoportokban Biblia és eredeti irodalom kiadványából brooklini felügyelet alatt egész 1948-ig, amibol mi megértetük nagyon jól hogy az a kötelessége mindegyik felszentelt keresztjénnek házrol házra bizonyságot tenni és  a nyilvánosság elöt is.

a.      1947-es informátor a felszentelodés szolgálatot jelent

Egyes testvérek azonban nem fogadták el a társulat bejegyzését sem a bizonyságtevo munkát, különváltak azt mondván, hogy ez a maradékra vonatkozik, ez az ök feladatuk. Bizonyitékokat mutatunk be  amelyek igazolták, hogy nagysokaság-nak ugyanolyan kötelesége van a szolgálathoz mint a bejegyzéshez, valamint a bizonyságtevö munkához.

           

b.      1937-es Jehova nevének hirdetoje  5 szám „munka” old.88, par.38

Sátán a ravasz ellenség akarja hanyagságba birni és eltünteni Jehovátol azokat, akik most az élet utjára léptek. Aki amelet van, hogy a nagy sokoság érdekében való munkát csak Armagedon után kell végezni, és felfogása mellet marad a bisztos puszutulás utján jár. Hiszen semilyen oka sem lenne annak, miért parancsolja az úr az embereknek az igazság és az alázatosság keresését, hogy haragjának kitörésékor megmeneküljenek, ha Armagedon után sokkal jobb alkalmuk nyilna arra, hogy a nagy sokasághoz tartozhasanak. Ám de most áll jogukban é kiváltságukban a jóakaratu embereknek, hogy tudomást szerezenek az igazságról, az Isten pedig azt paracsolja bizonyságtevoinek, hogy vigyék el hozájuk az igazságot, ha ezt tenni elhalasztják, pusztulásukat fogja jelenteni. Au Ur szerint nemcsupán a menyaszony- osztály tartozik a kiralyság hirdetésért szentelni magát, hanem azok az emberek is, akik arról tudomást szereznek elfogadni és továbbadni tartoznak, mondván, jöjjetek és vegyétek az élet vizét ingyen, jelenések 22:17.

A jóindulatuak, a jonadábok az úr más juhai a jelen idoben, tehát ugyancsak  terjeszteni  tartoznak az igazságot az emberek között.

c.     1937-es Jehova gondviselése 10 szám, 2-dik rész 191old. 30.par.

 

       Az úr Jézus Krisztus hasonlóképpen készitet ünnepi lakomát, amidön a Benjámin-osztály megérkezet, eltelt azonban egy bizonyos ido, amig a résztvevök mindnyáján felismertekké váltak és amig mindnyájan részt kezdtek venni ezen a lakomán, egy ideig nyilt kérdést képezet, hogy a jonadábok, a jóindulatu emberek, résztvegyenek-e a családkénti bizonyságtévo munkában vagy sem, a kello idoben azonban felismerték a helyes álláspontot és meglátták, hogy mindenkinek kellett  hogy közremüködjön  a munkákban. Azután eljött az ido, amidön az úr mindenkinek feltártja, akik öt szeretik és neki szolgálnak, hogy a sátoros ünnep, azt példáza, hogyan fog a felkent maradék, a joindulató emberek, a nagysokasággal együt ünnepelni, s ezt az úr eloször 1937-ban ismertette meg, jólehet már elozöleg elokészületek történtek erre az ünnepre.

 

d.      1946-évi örtorony 23-szám, par. 16, „És aki halja ezt mondja jövel, jelentések 22:17.”

 

       A szelid más juhok, Jézus Krisztus meghivására, aki ismertetve volt a maradék osztály által. Menyaszony aki még a földön van. Éppen azért a szelidek akik halják, hasonlóképen szól a parancsolat és a kötelesség hasonlóképpen mondják joj.

       Ez a köteleség a völegénytol van parancsolva, a nagy felkent Jehova prédikátorától, és ez igy van jól, azért amiért a megszabadulást nem csak hallani kell, hinni is szivbol, az igazságért, és bizonyságot is tegyen szája, mások elöt.

             Éppen ezért a más juhok mikor össze lesznek gyüjtve egy nyájba vallomást kell tegyenek hasonloképpen ahogyan a felkent maradéknak kötelesége. Ebbol  a szenpontból nincs külömbség, a szelemi zsidok és az idegenek osztálya között akik a nemzeteket képezik. Ebböl az inditóokból mondja Jóel 2:32-ban „de mindaz aki az urnak nevét hivja segitségül megmenekül”.

e.     1932-es Jehova nevének hirdetoje 6-os szám, 87 old, par. 20-

Ha egy bizonyos számu ember ohajt megszerezni egy tulajdont mint jogi szemelyiség két uton érheti el, vagy jogi szolgáltatás egy vagy több személy a csoport védelmezésében, vagy másoldalon egy bizonyos számu ember kialakitanak egy jogi személyiséget, vagy egy testületet, az utobbi megfelelöb, mivel a testület ugy van nézve mint egy örökké fenállóságos, képes a felhalamazotakat megváltoztatni...

f.       1938-as Jehova nevének hirnoke 3-dik részben „Társak” 20,26 par.

Helyénvaló ha egy Jonadáb vezetné a munkásokat a csoportokból a házról házra való szolgálatban, mikor a csoportszolga aki a szabály szerint volt válaszva hiányzik? Ha egy bizonyos személy összegyül, hogy részt vegyen a szolgálatban a házrol-házra menni, és ha a csoportszolga hiányzik, és csak jónadábok vannak jelen akik felvannak szentelödve az urnak és házairánt buzgoságot tanusitanak, akkor helyén való ha választanak közüllük egy személyt aki a vezetö szerepet a szolgálatban vegye. Egy néhanyszor a jonadábok keményen megvoltak birálva, azok álltal akik a vállasztot vének szellemét birták, azonban egy ilyen birálat helytelen.

A következö szentirás  támogatására idézzük következtéteseket a fenti idézetekböl, hogy a jonadábok segitök és munkatársak a felkenteknek. A vállasztások kötelessége, a csoport szolgákra nézve a felkent osztály kötelesége, és akik felszentelték  magukat Istennek, és az ö királyának, részt kel vegyenek közösen a munkában a király magasztalásban és Jehováéban is.

g.    26 Paragrafus

Megjegyzendo, hogy a gibeonitáknak nem volt semi közük a vállasztással vagy kinevezve a lévitákat a munkára és ök segitetek a levitáknak a szolgálatban akik szolgálatban voltak az ur kiválasztása szerint. A gibeoniták akik favágok voltak és vizhordok, jelképezték azokat a szolgákat akik telyesitik azt a szolgálatott ami rájuk volt bizva, az úr papjaitól, vagyis a úr felkent háza népétol. A gibeoniták megbiztak Jozsuéban, hogy o meggyorsitja, hogy segitségükre jöjön az ütközetre, mikor nagyon szorult helyetben voltak, megkérték jozsuét hogy segitségükre gyors menetben menjen és mondták: ne vond meg kezeidet a te szolgáidtól, jozsue 10:6. Ezek azt mutaták hogyan biznak a más, juhok, vagy tagjai a nagysokaságnak akiket az ur Jézus és az o felkent tagjai vezetik, az üközetet, harcot. Ez ö feladatuk, az ök védelmezésükre és segitségükre voltak nekik, a nagysokaságának. Megkérik a felkenteket, hogy szolgáljanak legyenek ebben, és mindazok akik az ur szelemét birják siesenek a szolgálatban segitséget nyujtatni. A más juhok a gibeonitak szolgálni tartoztak közösen az urnak az izraelitákkal, ami azt mutatja, hogy a más juhok részt vesznek a szolgálatban és azt cselekszik amit az ur szervezett nekik.

Egyes gibeoniták segitetek késöb Dávidnak is, és külömbözo jelentös állásokban voltak helyezve. 1 kronika 12_1-4.

       Ebbol az látszik kitünni, hogy Ismálja a gibeoni társai felé volt helyezve a csoportban mivel kapott egy felelös szolgálati munkát. Ez jelképezi, hogy az az osztály akik ábrázolták a nagy sokaságot, felelös szolgálatti állásokat foglaltak el, az ur szervezetében, de nem tartoznak a szervezet felkent osztályához.

h.      Amelet hogy Jehova tanui egyesülete terjesztete a királyság evangélumát azoknak az embereknek, akik nem ismerik Jehova Isten, irásban és szoban is intézet meghivást, töbször mindazokhoz akik Jehova nevét használják és más irodalmát is  tanulmányoznak a helyes irodalom melet egész 1948-ig, azzal az ohajjal, hogy eltávolitsák a külömbségeket az egyesületek, egymásközött. AMIR, CAMIR és ACMIR, és más csoportok is akik nincsenek regyisztrálva.

       Jehova  tanui egyesülete szándéka volt és még mindig az ebol a tekintetbol, hogy megmutasa az igazságot és az igazságoság tényálást a dolgok felöl  mivel, hogy az öszes öszintének joguk van, hogy megismerjék és , hogy tudjanak venni egy helyes állásfoglalást, nem meggyengteni más csoportokat, vagy ujabb csatlakozokat, hanem egyesüljünk ujbol a szolgélatban, örvendezni Jahovában mindezok akik ebböl a forásbol táplálkoznak, teokratikus modon ami Jehova Istentöl származik.

i.       1924-es világitó örtorony 5-szám par.72, par.45-47

Nagyon sokszor a Krisztusban levö testvérek között vanak surlodások, ök egymás ellen harcolnak. Ök külömbözö osztályokat képeznek ugyanaban a városban, az igazság és a kiralyság bemocskolására . Ök ugy gondolják , hogy az urat szolgálják, és mégsem. A Krisztus célja nem oszlik meg. Nehémias arra tanitotta az embereket és mondta, harcoljatok a testvérekért és nem azt, harcoljatok testvéreitek ellen, az ero egységes munkával épül. A keresztények nem erösek hanem akkor amikor a harc egyiknek a másikért a királyság zászlója alat megy végben.

Egy egyszerü szemlélet megértésünkre lesz ennek a pontnak:

       Négy erös, erötelyes bika együtt legeltek több napon keresztül ugyanazon a legelön. Ök mindenkor együtt voltak. Egy irigy oroszlán belopozot egy bokor alá a közelben és lesbe helyezkedet. Viszont félt, hogy megtámadja a bikákat, azért mert ök egybe voltak. Éppen ezért azt határozta el irigységet hoz közéjük  ami sikerült neki, a bikák hamarosan szétváltak és elindultak négy elenkezo irányban a legelön. Egyénként megtámadta az oroszlán, és megölte öket mind. A tanulség az, hogy sátán leselkedik, hogy a templom osztályt elpusztitsa. Amig ök egyben vannak egységben nem tudja megtenni. De mikor sikerül közötük  viszályt szitani, és egyik a másik ellen inditani, a gyözelem az övé. Ne áljatok a Sátán mellé. Harcoljatok a testvéreitekért.

       Rendelkezésünkre álunk az érdeklödöknek, meghivásokat és felvételeket biztositani ezen összejöveteleken. A közremüködésért kivánjuk hogy fevegyék a kapcsolatot akár az.

 e-mail contact@amir.ro vagy a

Jehova tanui székhelyén Email Isac-utca, 6sz, 1-es ajtó,

Kolozsvár, Románia , tel: 0264-592862

  

 

Események

 

2015  Aprilis 3 -

emlék vacsora ünnepe

 

2015 Ianuár 1, 2, 3 -

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Babes-Bolyai egyetem

 

2014 Ianuár 2 - 11:00 ora, 

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2014 Ianuar 1 -  14:00 ora,

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2013 December 26 - 11:00 ora,

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

 Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2013 December 25 - 14:00 ora,

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2013 Augusztus 11 -

keresztségi öszejövetel Kolozsváron

 

2013 Augusztus 4 - 

Teokratikus buzditó öszejövetel

Khisinoban (Orosz Moldova)

 

2013 Iulius 28 -

keresztségi öszejövetel

Szatmár-Németiben

 

2013 Iulius 21 -

évi kongreszus  Máramaros Szigeten

 

2013 Iulius 30 - Bibliai elöadás

Gyula-Fehérváron,

az egyetemi kulturterem házában 14:00 orai kezdettel

 

2013 Március 26 -

emlék vacsora ünnepe

 

2013 Ianuár 01-02 - évi

öszejövetel teokratikus öszejövetel Kolozsváron

a Babes-Bolyai egyetem teremben.

 

2012 December 25-26 - évi

teokratikus öszejövetel Kolozsváron

a Babes-Bolyai egyetem teremben

 

2012 szeptember 16-én

bibliai elöadás,

Hereclean” Szilágy megyében

 

2012 12 Augusztus - teokratikus

 öszejövetel,

"Suceava" kultur teremben

 

2012 Iulius 1 - Teokratikus

 összejövetel és keresztség,

„Chisinau” (Orosz Moldova)

 

2012 Aprilis 6 -

emlékvacsora

 

2012 Ianuár 1-2 - Teokratikus

összejövetel Kolozsváron